Nigdy nie jest za późno na lepszy wzrok

Badania okulistyczne wzroku

Okulistyczne badanie ostrości wzroku

Lekarz okulista przeprowadza wywiad, wykonuje przegląd oka pod kątem medycznym i dobiera odpowiednią korekcję do okularów lub soczewek kontaktowych.

Badanie ciśnienia i dna oka

Badanie ciśnienia i dna oka powinno się wykonywać przynajmniej co dwa lata, lub częściej jeżeli lekarz tak zadecyduje. Okulista wystawia również recepty w razie konieczności przeprowadzenia leczenia farmakologicznego.

Badania z użyciem środków atropinizujących

W razie potrzeby lekarz okulista rozszerzy źrenice pacjenta za pomocą tropikamidu. Kropienie wykonuje się w przypadku badania dna oka oraz podczas badania małych dzieci.

Skierowania na zabiegi

Jeśli wystąpi taka potrzeba, lekarz okulista wyda skierowanie na wykonanie zabiegu oraz poinstruuje o kolejnych krokach pacjenta.

Badania dla kierowców

Wykonujemy badania dla kierowców niezawodowych. W razie potrzeby wykonania badań dla kierowców zawodowych należy udać się do placówki medycyny pracy.

Badania dzieci od 5. roku życia

Lekarz w razie potrzeby wykonuje badanie przy użyciu tropikamidu, czyli łagodniejszej wersji atropiny. Warunkiem do badania ostrości wzroku dziecka jest jego umiejętność czytania.