Badania okulistyczne

Badania z użyciem środków atropinizujących

W razie potrzeby lekarz okulista rozszerzy źrenice pacjenta za pomocą tropikamidu. Kropienie wykonuje się w przypadku badania dna oka oraz podczas badania małych dzieci.

Czym charakteryzuje się badanie po zakropleniu oka?

Zakropienie oka, znane również jako rozszerzenie źrenicy to procedura diagnostyczna, podczas której lekarz aplikuje krople do oczu zawierające substancję, która chwilowo poraża mięśnie źrenicy oka, pozwalając jej na powiększenie się ponad naturalną wielkość. Dzięki zastosowaniu kropli, lekarz okulista jest w stanie ocenić struktury wewnętrznych oka, takich jak siatkówka, nerw wzrokowy i naczynia krwionośne. Najczęściej stosowanymi kroplami przez okulistów są tropikamid, cyklopentolat i atropina.

Badanie wzroku po zakropleniu oka
Badanie wzroku u okulisty

Dlaczego wykonuje się badania po zakropleniu?

Badanie z użyciem środków atropinizujących wykonuje się w przypadku potrzeby bardziej dogłębnej oceny struktur wewnętrznych oka, diagnostyki i monitorowania chorób oczu. Źrenica oka jest stosunkowo niewielka, co utrudnia przegląd dna oka, w szczególności struktur znajdujących się poza centralną częścią siatkówki, dlatego należy ją powiększyć, żeby nasze badanie było pewne. W niektórych przypadkach lekarz okulista stosuje krople także podczas badania refrakcji, szczególnie u dzieci i osób dorosłych z silnie działającą akomodacją. Krople te pomagają w relaksacji mięśni źrenicy, co umożliwia dokładniejsze ustalenie wady wzroku pacjenta.

Jak przygotować się do badania? Czy mogę po nim prowadzić samochód?

Po zakropieniu oczu, rozszerzona źrenica może utrzymywać się przez kilka godzin, co negatywnie wpływa na ostrość widzenia oraz wrażliwość na światło, dlatego zaleca się unikanie prowadzenia pojazdów oraz długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu bez odpowiedniej ochrony przez ok. 2 godziny po badaniu. Do samego badania pacjent nie musi się przygotować.