Badania okulistyczne

Badanie ciśnienia i dna oka

Badanie ciśnienia i dna oka powinno się wykonywać przynajmniej co dwa lata, lub częściej jeżeli lekarz tak zadecyduje. Okulista wystawia również recepty w razie konieczności przeprowadzenia leczenia farmakologicznego.

Dlaczego wykonuje się badanie dna oka?

Badanie dna oka jest przeprowadzane w celu oceny stanu zdrowia soczewki w oku, siatkówki, nerwu wzrokowego oraz naczyń krwionośnych wewnątrz oka. Dzięki regularnie wykonywanym badaniom dna oka lekarz okulista jest w stanie wykryć zmiany chorobowe tj. retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra czy zaćma oraz wiele innych dolegliwości. Okulista wtedy stwierdza czy oko wymaga leczenia, i w razie potrzeby kieruje pacjenta do placówki specjalistycznej na odpowiednią terapię.

Badanie dna oka u optometrysty
Badanie ciśnienia gałki ocznej na specjalistycznej maszynie

Jak bada się ciśnienie gałki ocznej?

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest ważnym elementem oceny zdrowia oczu. Gałka oczna wypełniona jest płynem, tzw. cieczą wodnistą, która zapewnia odpowiednie napięcie oka. Wysokie ciśnienie w gałce może wywierać za duży nacisk na elementy wewnątrz gałki ocznej. Taki stan może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego, siatkówki i rogówki, co może skutkować nawet utratą wzroku. W razie konieczności, okulista przepisze pacjentowi leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Dwoma najczęstszymi metodami pomiaru ciśnienia gałki ocznej są metoda aplanacyjna, znana także jako tonometria Goldmanna i tzw. metoda “air puff”. W tonometrii aplanacyjnej specjalny pryzmat naciska na rogówkę pacjenta, a lekarz mierzy stopień spłaszczenia rogówki pod wpływem nacisku. W tonometrach typu air puff zamiast pryzmatu, rogówkę wypłaszcza się podmuchem powietrza. W naszych salonach do badania ciśnienia oka wykorzystujemy tonometr air puff, Badanie jest bezbolesne, może jedynie spowodować lekki dyskomfort.

Co daje badanie dna oka i ciśnienia gałki ocznej?

Badanie dna oka i pomiar ciśnienia gałki ocznej są kluczowymi elementami badania okulistycznego i mają wiele istotnych zastosowań:

Badanie dna oka:

  • Ocena stanu siatkówki: Badanie dna oka umożliwia lekarzowi ocenę stanu siatkówki, czyli głównego odbiornika światła w naszym oku, dzięki któremu jesteśmy w stanie widzieć. Dodatkowo, oceniamy także stan plamki żółtej, czyli małego, centralnego fragmentu siatkówki odpowiedzialnego za ostre widzenie.
  • Wykrywanie zmian chorobowych: Pozwala na wykrycie zmian chorobowych takich jak retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej, nadciśnienie tętnicze siatkówki, zapalenia naczyń krwionośnych, a także nowotworów oka.
  • Diagnoza chorób ogólnoustrojowych: Zmiany w siatkówce mogą być objawem nie tylko chorób oczu, ale także chorób ogólnoustrojowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, toczeń układowy czy stwardnienie rozsiane.

Pomiar ciśnienia gałki ocznej:

  • Diagnoza jaskry: Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest kluczowy w diagnozowaniu jaskry, schorzenia charakteryzującego się wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego, które prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty wzroku.
  • Monitorowanie chorób oczu: Regularne pomiary ciśnienia gałki ocznej są istotne w monitorowaniu postępu chorób oczu, takich jak jaskra, oraz w ocenie skuteczności leczenia.